Pan Tadeusz – Epopeja Narodowa

Pan Tadeusz – Epopeja Narodowa

Do kanonu lektur szkolnych należą jedne z najwybitniejszych polskich pozycji literackich. Taką pozycją jest “Pan Tadeusz“, książka napisana przez Adama Mickiewicza podczas jego emigracji na obczyźnie. Powstała w Paryżu w latach 1832-1834. 

Epopeja narodowa Adama Mickiewicza – o czym jest?

“Pan Tadeusz” to epopeja narodowa rozpoczynająca się słynną inwokacją “Litwo, ojczyzno moja…”. Akcja dzieła rozgrywa się w Soplicowie i okolicach, opowiada o losach polskiej szlachty żyjącej we dworze pod zaborem rosyjskim. Główną postacią jest młody szlachcic Tadeusz, który przyjeżdża do Soplicowa z Wilna, w którym studiuje. Jest to dorastający mężczyzna, który zaczyna wchodzić w relacje romantyczne. Jego pierwszą miłością jest Zosia. O jego względy zabiega również Telimena. Istotną rolę w tej pozycji odgrywają również ksiądz Robak, Hrabia, oraz sędzia Soplica. Okazuje się, że w momencie przyjazdu Tadeusza do domu, jest tam spore zgromadzenie gości, gdyż toczy się sprawa sądowa o stary zamek. Przy okazji we dworze rozpoczynają się przygotowania do polowania na niedźwiedzia, a ksiądz Robak zachęca okoliczną szlachtę do gotowości przyjęcia wojsk zbliżającego się Napoleona. 

Polowanie kończy się sukcesem, ale niedługo potem okazuje się, że zachęcona do napadu na Soplicowo szlachta Dobrzańska najeżdża dworek głównych bohaterów. W tym samym czasie jednak na ten sam pomysł wpadają Rosjanie, więc sprawa bardzo się komplikuje. Szlachta zostaje pojmana, ale na ratunek przybywa ksiądz Robak z przywódcą szlachty Dobrzańskich. Rosjan pokonano, a ksiądz Robak wyznaje prawdę o swoim życiu.

Tadeusz i Hrabia wstępują do Legionów Polskich i pod wodzą Napoleona wyruszają walczyć za ojczyznę. Po powrocie, witani jak bohaterowie, siadają do wielkiej uczty na ich cześć, a Tadeusz oświadcza się Zosi. 

Motywy literackie w “Panu Tadeuszu”

W tym dziele znajduje się wiele ważnych motywów literackich. Są to:

– motyw dworku szlacheckiego

– motyw szlachty 

– motyw ojczyzny, patriotyzmu

– motyw miłości romantycznej spełnionej

– motyw miłości romantycznej niespełnionej

– motyw rodziny

– motyw arkadii

– motyw przyrody

– motyw przemiany głównego bohatera

Co najważniejsze, “Pan Tadeusz(https://www.taniaksiazka.pl/ksiazka/pan-tadeusz-adam-mickiewicz)“, książka napisana przez Adama Mickiewicza, powstała na obczyźnie w celu pobudzenia świadomości narodowej i patriotyzmu u Polaków. Polska była w tych czasach pod zaborami, ale duch narodu nie ginął, trzeba było go jednak nieustannie podsycać i wspomagać. Autor w swoim dziele przedstawił ojczyznę jako miejsce piękne pod względem przyrody, spokojne, pełne rodzinnego ciepła i wzniosłych wartości.